ÇATIŞMA MİNERALLERİ POLİTİKASI

San Metal, sürdürülebilir ve şeffaf bir tedarik zincirine önem vermektedir ve çatışmalardan etkilenen yüksek riskli bölgelerden (CAHRA-Conflict-affected and high-risk areas) çatışmalı mineral tedarikine ilişkin olarak aşağıdaki hususları benimsemektedir.

Çatışma Mineralleri olarak; Kalay (Tin), Tungsten, Tantal, Altın (3TG) sektörde bu tanıma girdiği genel olarak kabul görmektedir. San Metal olarak, çatışmanın finansmanına katkıda bulunduğu kesinleşen eylemlerden kaçınacağımızı ve başta Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının düzenlemelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kararları ile uyumlu olarak hareket edeceğimizi ve uygulanabilir olduğunda ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına da uymayı tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın da aynı hususlara uymalarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

Çatışma minerallerine ilişkin riskleri ve maruziyetlerini yönetme çabalarımızın bir parçası olarak, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan aşağıdaki hususları yerine getirmelerini bekleriz:

  • Potansiyel risklere sahip olabilecek kendi tedarikçileri ile birlikte çalışarak, riskleri azaltmak ve durdurmak amacıyla aksiyon almak yahut başarısız risk ​azaltma girişimi sonrasında gerektiğinde tedarikçileri ile iş birliğini durdurmak,
  • Minerallerin menşeini gizlemek veya değiştirmek amacıyla rüşvet teklif ​etmemek, vaat etmemek, vermemek veya talep etmemek ve rüşvet teşviklerine karşı durmak,
  • Nakliye güzergahları boyunca veya tedarikçiler tarafından minerallerin ticaretinin yapıldığı noktalarda, maden sahalarına erişim noktalarındaki minerallerin yasadışı vergilendirilmesi veya zorla alınmasından elde edilen ve minerallerin zorla alınması, ticareti, dağıtımı, nakliyesi veya ihracı ile bağlantılı şekilde veya bunlardan doğan bir kara para aklamayı tespit ettiğimiz durumlarda, kara paranın aklanmasının etkili şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çabaları desteklemek veya bu doğrultuda katkıda bulunmak,
  •