KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI POLİTİKASI

1. AMAÇ
Bu Politika, San Metal’in kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin ilkelerini ve uygulamalarını belirler.

2. KAPSAM
Bu politika, San Metal'in tüm faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri kapsar.

3. TEMEL İLKELER
San Metal, kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki temel ilkelere uyar:
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklanır ve imha edilir.
 Süre sınırı: Kişisel veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanır.
 Gizlilik: Kişisel veriler, saklanma ve imha süreçlerinde gizlilik ilkesine uygun olarak işleme tabi tutulur.
 Güvenlik: Kişisel veriler, saklanma ve imha süreçlerinde güvenlik önlemleri alınarak korunur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
San Metal, kişisel verileri, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar. Kişisel verilerin saklanma süresi, ilgili mevzuat hükümleri ve işlenen kişisel verinin niteliğine göre belirlenir.
 San Metal, kişisel verileri saklarken aşağıdaki hususlara dikkat eder:
 Kişisel veriler, yalnızca yetkili kişilerin erişimine açık olacak şekilde saklanır.
 Kişisel veriler, yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirmeye veya imha edilmesine karşı korunacak şekilde saklanır.
 Kişisel veriler, teknik ve idari önlemler alınarak güvence altına alınır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
San Metal, kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha eder.

Kişisel verilerin imhası, aşağıdaki yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir:
 Fiziksel olarak yok etme: Kişisel veriler, fiziksel olarak yok edilerek imha edilir. Bu yöntem, kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi için uygun olan durumlarda kullanılır.
 Kimliksiz hale getirme: Kişisel veriler, kimliksiz hale getirilerek imha edilir. Bu yöntem, kişisel verilerin kimliksiz hale getirilmesine imkan veren teknikler kullanılarak gerçekleştirilir.

San Metal, kişisel verilerin imhasını gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat eder:
 Kişisel veriler, yalnızca yetkili kişilerin erişimine açık olacak şekilde imha edilir.
 Kişisel veriler, yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirmeye veya imha edilmesine karşı korunacak şekilde imha edilir.
 Kişisel verilerin imhası, teknik ve idari önlemler alınarak güvence altına alınır.

6. DEĞİŞİKLİKLER
Bu politika, San Metal'in ihtiyaç duyması halinde değiştirilebilir. Politikada yapılacak değişiklikler, San Metal'in web sitesinde yayınlanarak ilgililere duyurulur.