İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz, doğru ve verimli bir üretimin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceğine inanmaktadır.

Bu nedenle, personelimizin işyerinde geçirdiği süre içerisinde normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri, öncelikli ilkemizdir.

Bu inanç ve ilkemizi hayata geçirmek üzere, kuruluşumuzda ulusal ve uluslararası standartlara uygun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Çalışmalarımızın bir göstergesi olarak, genel risk parametrelerini sürekli izlemekte ve her yıl bir önceki yıla kıyasla daha düşük değerlere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Bunun için risklerin en sık görüldüğü konular üzerinde titizlikle duracağız.

Bununla birlikte, yangın ve tutuşmaya karşı kontrollerimizi sıklaştıracağız ve personelimizin zararlı maddeleri solumaması için gerekli tüm önlemleri alacağız.

Yönetim olarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi, hedeflere ulaşarak risk seviyelerini giderek düşüreceğimizi, hastalanma ve yaralanmaları önlemek için sürekli çaba sarf edeceğimizi ve kuruluşumuzu ilgilendiren mevzuat hükümlerine uyacağımızı taahhüt ederiz.