İŞE ALIM SÜRECİMİZ

San Metal İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamalarının temel hedefi; bireylere bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlayarak, kurum-çalışan uyumunu en üst noktaya taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmektir. İşe alım süreci de bu uygulamaların en önemlilerindendir.

San Metal işe alım süreci kapsamında gerçekleşen tüm işe alımlar, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış olan San Metal Yetkinlik Kılavuzu’ndaki nitelik ve yetkinlikler ve her pozisyon için ayrı ayrı hazırlanan görev tanımları doğrultusunda gerçekleşir. İşe alım sürecimizin ana stratejisi “Doğru İşe Doğru İnsan” düşüncesidir. San Metal bu düşünceyi, doğru ve etkin bir ekip yönetimi anlayışı ile desteklemektedir.

İşe Alım Sürecimizin Temel Aşamaları Şu Şekildedir:

Süreç dahilinde; pozisyonun niteliğine ve genel gerekliliğe göre değişmekle birlikte, zihinsel beceri testleri, yabancı dil testleri ve vaka analizleri gibi uygulamalar söz konusu olmaktadır. Şirkete yeni katılan çalışanlarımızın hızla San Metal’e ve San Metal vizyonuna entegre olmalarını sağlamak için İşe Uyum Programı (Oryantasyon Programı) düzenlenir.